Vše potřebné pro sportovní sázení a online kasina najdete u sázkové kanceláře Mostbet, největšího herního portálu v České republice. Rysy této sázkové kanceláře jsou obrovské množství her, vysoké kurzy, štědré bonusy a akce, sázky zdarma, bezplatná otočení a rychlé výběry. Hra bude ještě intenzivnější, pokud si stáhnete pohodlnou mobilní aplikaci dostupnou na všech chytrých telefonech. Přijďte a získejte 100% bonus Mostbet na svůj první vklad!
pornjk pornsam xpornplease joyporn pornpk foxporn porncuze porn110 porn120 oiporn pornthx blueporn roxporn silverporn porn700 porn10 porn40 porn800 porn900 ionporn porn100

Zásady ochrany osobních údajů

Obecné údaje

Vedení společnosti – Sídlo firmy
Šumavská 629, 370 01 České Budějovice
+420 777 297 068
frk.ots@volny.cz
franek.ots@gmail.com

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o osobní údaje klienta, jeho zákonného zástupce, příp. údaje členů rodiny
Co nás ke zpracování osobních údajů klientů (zákonných zástupců) opravňuje?
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a poskytování sociální služby, spojené s předáním psa se speciálním výcvikem pro osoby se zdravotním postižením
Mezi osobní údaje, se kterými pracujeme, patří:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa bydliště
 • Adresa zaměstnavatele či školy
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Datum narození
 • Typ postižení
 • Informace o zdravotním postižení
 • Informace o domácnosti
 • Obrazové a zvukové záznamy

Důležité informace:

 • Za správu dat zodpovídá vedení
 • Důvodem shromažďování osobních údajů je poskytování sociální služby
 • Poskytovatel služeb má vhodná opatření, aby zabránil nezamýšlenému použití osobních údajů jeho zaměstnanci nebo kýmkoli jiným zapojeným do zpracování údajů
 • Osobní údaje budou uchovávány po dobu 10 let po ukončení poskytování služby klientovi a budou přístupné pouze pověřeným pracovníkům
 • Na základě shromážděných údajů se přijímají automatizovaná rozhodnutí
 • Osobní údaje klientů, jejich zákonných zástupců, příp. dalších rodinných příslušníků nejsou sdíleny s jinými stranami
 • Klient má právo na informace ohledně zpracování svých osobních údajů
 • Klient má právo požadovat informace o účelu zpracování jeho osobních údajů
 • Klient má právo požadovat opravu – aktualizaci jeho osobních údajů
 • Klient tato svá práva může uplatnit u vedení
 • Klient má možnost obrátit se v případě pochybností na Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Pokud klient či jeho zákonný zástupce odepře souhlas se shromažďováním a ukládáním osobních údajů, není možné mu sociální službu poskytovat. V tomto případě je klient povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od odepření souhlasu se zpracováním a ukládáním osobních údajů, vrátit zapůjčeného psa se speciálním výcvikem poskytovateli. Pokud se jedná o žadatele – čekatele na asistenčního / vodícího psa, bude jeho žádost o přidělení asistenčního / vodícího psa zamítnuta

S ohledem na své osobní údaje má klient právo na:

 • přístup k údajům prostřednictvím elektronické komunikace nebo zasláním písemné kopie na vyžádání
 • opravu údajů. Chyby v osobních údajích budou opraveny na upozornění klienta či jeho zákonného zástupce
 • smazání dat. Osobní údaje o klientovi budou smazány na jeho písemnou žádost či písemnou žádost jeho zákonného zástupce. V tomto případě je poskytování sociální služby klientovi ukončeno a zapůjčený asistenční pes musí být poskytovateli neprodleně, nejpozději do 3 dnů, vrácen. Pokud se jedná o žadatele – čekatele na asistenčního psa, je žádost o přidělení asistenčního psa zamítnuta. Základní osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště) však musí poskytovatel archivovat po dobu 10 let
 • odejmutí daného souhlasu ke shromažďování, zpracování, sdílení a ukládání osobních údajů o klientovi. V tomto případě je poskytování sociální služby klientovi ukončeno a zapůjčený asistenční pes musí být poskytovateli neprodleně, nejpozději do 3 dnů, vrácen. Pokud se jedná o žadatele – čekatele na asistenčního psa, je žádost o přidělení asistenčního psa zamítnuta. Základní osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště) však musí poskytovatel archivovat po dobu 10 let

Komunikace
Korespondence a komunikace mezi klientem či jeho zákonným zástupcem a poskytovatelem služeb: v tištěné podobě nebo elektronicky – e-mail, dopisy, chat, WhatsApp, telefon.

Za písemnou komunikaci se považují následující formáty:

 • obecné informace od poskytovatele služeb (např. brožury, bulletin, formuláře)
 • sociální sítě, zejm. webové stránky, Facebookový profil, Instagram
 • komunikace s klientem či jeho zákonným zástupcem (e-mail, dopisy, zprávy o návštěvách)